Replique I & II

200,00 kr.

De to første årgange af tidsskriftet Replique er kommet i bogform. For kun 200 kr. sender vi de mange gode og evigt aktuelle artikler inden for områderne kultur, kritik og opinion.

Ikke på lager

Kategori: Tag:

Beskrivelse

Da nettidsskriftet Replique blev lanceret for omtrent tre og et halvt år siden, skete det blandt andet med det formål at bidrage til en friere og mere kvalificeret debat blandt borgerlige, særligt konservative. Konservative debattører havde længe markeret sig på blogs, og har siden fortsat med at gøre det. Men blogmediet har mange begrænsninger: Det belønner det kontroversielle frem for det velargumenterede, det skarpe frem for det reflekterede, standpunktet frem for analysen. Bloggen taler primært til de frelste, der allerede er enige, og de forargede, der aldrig bliver det.

På den anden side findes Årsskriftet Critique, der som navnet antyder udkommer én gang årligt med længere artikler. Udgivelsesraten sammenholdt med artiklernes tyngde gør det sværere at rumme aktuelle emner og mindre artikler om enkelte bøger.

Repliques rolle er at rumme elementer fra begge genrer. Derfor har der været Replique-artikler om Batman- og westernfilm, men også anmeldelser af værker om historie, filosofi og litteratur. Fælles for artiklerne er, at de søger at sige noget substantielt om kultur – i bredeste forstand – fra et borgerligt synspunkt; ikke for at dømme et værk for borgerligt eller uborgerligt, men snarere for at forstå, hvad et værk set gennem konservative briller fortæller os om vores kultur. Skal ’borgerlig’ betyde andet end en tro på, at skattesænkninger øger væksten, kræver det en kulturkritik.

Replique I & II er på 200 sider.

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kultur og kvanter
Loránd-Levente Pálfi
I snart 10 år er bogserien UNIVERS udkommet på Aarhus Universitetsforlag. Serien er tiltænkt som et projekt i formidling af universitetsforskning for interesserede uden specialviden på området, og dækker områder fra kultur og æstetik til genetik og kvantemekanik. Loránd-Levente Pálfi har læst hele værket og forfattet denne grundige anmeldelse, som går til roden af den dannelsestænkning, der ligger og altid må ligge bag en bogserie som UNIVERS, der som serie spænder over mange forskellige videnskabelige discipliner og dækker alt lige fra kvantefysik til lingvistik.

Den amoralske liberalisme
Christian E. Skov
Fra både højre og venstre skydes der i disse år med skarpt mod liberalismen; i denne artikel anmelder Christian H. Skov Against Liberalism af John Kekes, der søger at påvise liberalismens mangler fra et logisk-filosofisk udgangspunkt, med den grundlæggende påstand, at liberalismens to mål, at fremelske autonomi og begrænse ondskab, er uforenelige.

Præst eller røver?
Peter Nørgaard
Sergio Leones Dollartrilogi har siden dens premierer fra 1964 til ’66 stået som en af western-genrens milepæle. I filmene viser Leone historien om, hvordan vold og fremskridt gik hånd i hånd, om vestens stærke, men umoralske mænd, og om den amerikanske udvikling, der langsomt afviklede denne klassiske westernhelt. Peter Nørgaard skriver her for både kendere og de, der endnu måtte have de såkaldte spaghettiwesterns til gode om den kristne ikonografi, der blandet med den skånselsløse vold skaber et univers, hvor ingen er frelste, og den eneste moral er den stærkes lov.

Traditionens historie
Rasmus Pedersen
Tradition er blevet et omstridt begreb i den politiske debat, men er fænomenet på vej retur? Tilsyneladende, men ikke uden problemer, hvis man spørger dr. phil. Knud Wentzel, der har skrevet Rend mig… Et essay om tradition. I denne artikel anmelder Rasmus Pedersen Wentzels behandling af traditionen i dag.

Mit rige for en hest!
Jens Wendel-Hansen
En af de absolut mest centrale pladser i den vestlige kulturhistorie optages af det engelske sprogs største forfatter, William Shakespeare. Men Shakespeares ufejlbarlige bemestring af det engelske sprog gør ham samtidig utilgængelig for moderne læsere, der er vant til et fladere hverdagsengelsk. Derfor har Niels Brunse sat sig for at bringe en ny oversættelse af samtlige Shakespeares skuespil; i denne artikel anmelder Jens Wendel-Hansen det første bind af Brunses oversættelse med vægt på skuespillet om Henrik VI og Shakespeares behandling af det historiske materiale.

Tusind år, der blev væk
Christian E. Skov
Den kontroversielle digterpræst Kaj Munk indtog en central plads i dansk åndsliv op til og under 2. verdenskrig, men har siden været genstand for stor debat. I denne artikel af Christian H. Skov beskrives Munks virke indenfor både religion og politik – Munks forhold til højreradikalismen var kompliceret, men blev endegyldigt afgjort da nazismen viste sin stærke racisme og anti-semitisme, hvorefter Munk blev en af nazismens stærkeste kritikere, hvad der skulle føre til hans henrettelse i 1944.

Selenografi og uendelighed
Loránd-Levente Pálfi
Vi indleder 2. årgang af Replique som vi indledte første, nemlig med en review article af en hel bogserie, igen af Loránd-Levente Pálfi, der anmelder Hvad-er-serien, bestående af 13 bøger om alt fra matematik til islam. I artiklen gives der et grundigt overblik over de enkelte værkers kvaliteter og mangler, og serien forstås ud fra et almindeligt dannelsesideal, hvor udgangspunktet er, hvad en lægmand kan få ud af læsningen af værkerne – og der er stor forskel på, hvor vellykkede bøgerne er.

Det politiske og tilværelsens orden
Christian Langballe
Forholdet mellem religion og politik er omdiskuteret – både den liberalistiske højrefløj og venstrefløjen er kritiske over for forbindelsen. I denne kronik skriver nyvalgt MF’er Christian Langballe om denne forbindelse mellem religion og politik, og hvorfor den er vigtig. Langballe fremhæver blandt andet, at kristendommen virker som en bremse mod revolutionære eksperimenter som vi kender dem fra totalitære styrer. Samtidig leverer Langballe en kritik af den nye regering, der netop forsøger at nedbryde dette centrale forhold mellem kristendom og Folketing.
Frigjort, frivillig, fri
Jacob Hedegaard
Velfærdsstatskritikken har på det seneste været tiltagende – en af de mest markante stemmer i debatten er Henrik Gade Jensen, der i en ny bog skriver om en næstekærlighed, der ikke er institutionaliseret gennem staten, og tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan et retfærdigt samfund kunne findes før velfærdsstatens omfordeling. Jacob Hedegaard anmelder her Henrik Gade Jensens bog.

Dr. Norsk ordinerer anstændighed
Søren Besenbacher
Det Konservative Folkeparti står i en historisk krise – for nylig viste en undersøgelse at 26 % af danskerne troede, partiet ville ryge under spærregrænsen. Dr. med. Peter Norsk har været medlem af partiet i 35 år, men meldte sig i 2010 ud som protest mod Lene Espersen og partiledelsen. Han kommer i sin bog Det konservative svigt med sin analyse af krisen. Søren Besenbacher anmelder her Peter Norsks bog, og vurderer, om nu også diagnosen er den rigtige?

Den totalitære ligestilling
Nicolaj Bang
Der har på det seneste været debat om forholdet mellem kønnene i folkeskolen. Undersøgelser viser, at drenge har langt sværere ved at fungere med den pædagogik, der anvendes i børnehave og folkeskole – pædagoger mener, drengene må rette sig efter pædagogikken, men Nicolaj Bang argumenterer i sin kronik for, at pædagogikken må indrettes efter drengene frem for omvendt. Det nuværende uddannelsessystem giver klare resultater: Der bliver færre drenge og flere piger på de videregående uddannelser. Men måske er uddannelsessystemet ikke indrettet efter at give den bedste uddannelse, men efter ideologiske – og i sidste ende dermed totalitære – formål.

Den tredje vej
Rasmus Pedersen
Den danske litterat Kasper Støvring har i de sidste år været en af de mest fremtrædende debattører inden for det, han selv kalder en kulturkonservativ retning. Han har skrevet bøger med både et samfundsmæssigt og et mere akademisk sigte. Han har netop udgivet sin anden bog om Villy Sørensen, og hævder, at Sørensen i virkeligheden er kulturkonservativ – spørgsmålet er, om Støvrings tese holder.

Familien er ikke en bekvemmelighed for den enkelte
Henrik Jensen
Den danske historiker Henrik Jensen har i flere omgange beskæftiget sig med institutionerne og pligtens betydning for det moderne menneske, blandt andet i bøgerne Det faderløse samfund og Ofrets århundrede. Her skriver han en diagnose af familiens plads i den moderne verden, der ikke bare som så meget andet kan reduceres til et individuelt til- eller fravalg.

Kampen om kvinden
Trine Imer Kappel
Har kvindekampen en bagside? Det spørgsmål stiller teolog Katrine Winkel Holm sig i sin bog Rend mig i kødgryderne, hvor hun bl.a. skriver tabet af den klassiske kvinderolle. Da Winkel Holm selv efter endt universitetsuddannelse valgte at blive hjemmegående husmor, mødte hun modstand og undren – et valg, der for mange kvinder føles naturligt og legitimt, mødes af det moderne samfund med stigmatisering. Trine Imer Kappel anmelder her Katrine Winkel Holms bog, og beskriver bl.a. de forskellige kvindesyn, der har behersket det sidste halve århundredes kamp om kvinden.

Nutidens konservatisme
Rune Kristensen
Hvordan ser fremtiden ud for dansk konservatisme? Rune Kristensen skriver her om liberalkonservatismens visioner for Danmark; en markant mindre offentlig sektor, færre forbud og afskaffelse af statsstøtte til kultur og kirke er blandt andet på programmet. Hvis konservatismen i Danmark skal overleve, er det ifølge Rune Kristensen afgørende, at man anerkender globaliseringen og de nye krav den stiller til politikken, og lader forsvaret for nationalstaten træde i baggrunden.

Editionsfilologi
Loránd-Levente Pálfi
Udgivelseshistorie er ofte overset i nutidens humaniora, men er ikke desto mindre afgørende for forskningen. Det første værk på dansk om emnet er netop udkommet, og anmeldes her af Loránd-Levente Pálfi, som fremhæver værkets store grundighed og samtidigt beskriver nogle af de problemstillinger, der tilhører faget.

De borgerlige i garnet
Nikolaj Bøgh
Socialdemokratiet var ikke fra starten et velfærdsstatsparti, hvis politiske program baserede sig på en større stat, men blev det i løbet af det 20. århundrede. Efterhånden blev velfærdsstaten skabt som et kompromis mellem det klassiske arbejderparti og de borgerlige, der ikke ville stå uden for indflydelse på områderne. Nikolaj Bøgh beskriver her historien om Socialdemokraternes skifte fra arbejderparti til velfærdsparti.

Eliternes svigt
Morten Uhrskov Jensen
Indvandringen har voldsomme omkostninger, der med tiden truer de vestlige samfunds selvstændighed. Dette mener i hvert fald Morten Uhrskov Jensen, der er bogaktuel med Indvandringens pris – På vej mod et fattigere Danmark, hvori han beskriver de faktiske omkostninger ved den massive ikke-vestlige indvandring, Danmark og andre vestlige stater har været udsat for. Uhrskov skriver her en kronik om indvandringens pris – og kommer med sit eget bud på løsningen på problemet.

Danmark og slavespørgsmålet
Sine Jensen Smed
Danmarks fortid som kolonimagt er et næsten ufortalt kapitel i historien. I en periode på næsten 200 år – fra 1666 til 1847 – havde Danmark slaver i kolonierne, hvis vigtigste råstof var sukker. Sine Jensen Smed beskriver her den politiske debat omkring slaveriets afskaffelse, hvor argumenter fra både oplysningstænkere og kristne var afgørende.

Fra superhelt til folkesjæl
Jacob Hedegaard
Christopher Nolans Batman-trilogi er en af de største filmsucceser i de seneste år. Hvilken slags superhelt er Batman, og er han overhovedet en superhelt? I hvert fald ikke i konventionel forstand – han har ingen overnaturlige kræfter, og han må slås med mange af de samme problemer som andre mennesker. Først og fremmest repræsenterer han forpligtelsen på at gøre sit bedste for at forbedre samfundet som man kan, hvor man er – uden at være andet end et menneske. Jacob Hedegaard bringer her sin analyse af Batman-figuren som superhelt.

Sørlanders sandheder
Rasmus Pedersen
Den danske filosof Kai Sørlander har igennem de seneste par år markeret sig som politisk tænker, og bl. a. argumenteret for protestantisk kristendom som nødvendigt fundament for et rationelt samfund – og i forlængelse heraf forstået konservatismens forsvar for kristne institutioner som et forsvar for rationaliteten. Men forud for dette praktisk-filosofiske forfatterskab – den mere kendte del af Sørlanders forfatterskab – ligger en grundlagsfilosofi, som han selv kalder det. Rasmus Pedersen anmelder i denne fyldige artikel Sørlanders fagfilosofiske hovedværk Det Uomgængelige og redegør for Sørlanders argument.

Provisoriernes bagmand
Jesper Lundsby Skov
Estrup er en kontroversiel skikkelse i den danske politiks historie. Han huskes ikke mindst for at stå bag provisorielovene, der fjernede folketingets magt. Ditlev Tamm beskriver i sin biografi både mennesket og politikeren Estrup. I denne artikel anmelder historikeren Jesper Lundsby Skov Ditlev Tamms nu klassiske Estrup-biografi

En hyldest til ytringsfriheden
Johan Chr. Nord
Frem for alt frihed. Festskrift til Lars Hedegaard er netop udgivet med en række hyldester til den kontroversielle medstifter af Trykkefrihedsselskabet, der i de seneste år har markeret sig som en af de kraftigste kritikere af den politiske korrekthed, der ifølge ham selv hærger den danske debat. Johan Christian Nord anmelder værket og søger at identificere det centrale i Lars Hedegaards ærinde.

At finde vej
Mia Egander Skov
I mellemkrigstiden var Europa præget af en både åndelig og materiel krise, som blev et centralt tema i mange af tidens forfatterskaber. Således også den konservative Jacob Paludan, der med et grundlæggende pessimistisk livssyn beskriver menneskets eksistentielle problemer i den moderne, retningsløse verden. Mia Egander Skov giver her en beskrivelse af Paludans hovedværk Jørgen Stein og ikke mindst dets rolle i den såkaldte livsanskuelsesdebat, hvor tilhængere af en mere åndelig tilgang til tilværelsen kritiserede den brandesianske materialisme.

I tidens strøm
Lars Christensen
For nylig udgav Konservative Studenter i Aarhus i anledning af deres 75-års jubilæum deres historie, som her anmeldes af Lars Christensen. Det er en historie om intriger, op- og nedture, samt et mærkværdigt og omskifteligt forhold til den venstreorienterede konsensus i universitetsmiljøet. Men det er også en særlig historie om det danske politiske foreningsliv, præget af både kammeratskab og kupforsøg.