Om Munch & Lorenzen

Hvem er vi?

Munch & Lorenzen er dedikeret udgivelsen af forsknings- og debatlitteratur med relevans for en engageret og kritisk borgerlig offentlighed. Vi tror på kvalitet frem for kvantitet og vil hellere udgive for lidt end for meget.

Vores udgangspunkt

Vi holder på, at kultur i sig selv har værdi, men at al kultur ikke er af samme værdi. At det er muligt og nødvendigt at skelne mellem de store værker og personligheder, der afgørende præger vores selvforståelse, og det lette og overfladiske, der vil blive glemt; samt at kulturen er for vigtig til at blive overladt til politisk ensidighed.

Den kultur, vi lever i, kan ikke skabes eller genskabes i nuet af den ideologiske kulturforståelse, der altid lader det politiske gå forud for analysen og dermed tilsidesætter værket. Netop fordi kulturen er det fælles, historiske grundlag, vi altid-allerede står på, er skellet mellem det høje og det lave vigtigt, fordi det lader os forstå hvad der er modsat den ideologiske kritiks hvad der burde være.

Vores historie

Munch & Lorenzen blev etableret i 2013 af redaktionen for Årsskriftet Critique, der første gang udkom i 2008. Årsskriftet selv har rod i tidsskriftet Critique, der med udgangspunkt i den århusianske studenterkonservatisme udkom første gang i 1964. Årsskriftet blev i sin tid skabt i erkendelse af behovet for et tidsskrift, der tog idé- og samfundsdebatten alvorligt, og behandlede disse emner i deres egen ret. I 2011 kom så det gratis nettidsskrift Replique til, der særskilt beskæftiger sig med litteratur- og opinionsstof. Med etableringen af forlaget i 2013 har det ydermere været vores ambition løbende at udgive debat- og forskningslitteratur samt historiske kildeskrifter med relevans for en engageret og engagerende samfundsdebat.

Særligt til pressen

Munch & Lorenzen deltager med udgangspunkt i vores værdier gerne i presseaktiviter og offentlig debat. Vi giver også gerne anmeldereksemplarer af vores bøger til såvel brede som mere nicheprægede medier.
Forlagets arbejde deles mellem de enkelte forlagsredaktører. For at være sikker på, at vi kan hjælpe bedst mulig, anbefaler vi, at man skriver til vores generelle mail info@munch-lorenzen.dk. Vi bestræber os på at afgive hurtigt svar og stille videre til rette vedkommende.