Danskhed i middelalderen - ros hele vejen rundt.

Danskhed i middelalderen – ros hele vejen rundt.

Danskhed i middelaladerenOm bogen

I årevis har påstanden lydt, at nationen er en moderne opfindelse. Det er blevet hævdet, at det var 1800-tallets nationalromantiske intellektuelle, der opfandt idéen om et dansk folk, og at folk før den tid ikke engang havde en forestilling om, at de var danske. Denne modernistiske fortælling er i dag tungt tilstede i medierne og undervisningssystemet og har været brugt til at forsvare, at vi nu vej ind i en postnational tidsalder.

15. juni 2015 udkom Adam Wagners bog Danskhed i Middelalderen, der tog denne myte ved vingebenet og viste, at der allerede i middelalderen fandtes udbredte forestillinger om nationer, nationalitet, fælles sprog, kultur, historie og etnicitet. Danskhed i middelalderen viste denne pointe gennem en indtrængende læsning af centrale kilder i dansk middelalderhistorie, herunder Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum, Sven Aggesens Danmarkshistorie og flere andre kilder. Alle steder kan Adam Wagner konstatere klare tegn på historisk national bevidsthed.

Du kan købe Adam Wagners bog gennem en række danske boghandlere, eller du kan købe den direkte gennem os og spare leveringsomkostningerne.

Bestil her

Anmeldelserne og omtalerne

Danskhed i middelalderen har udelukkende fået en række meget positive anmeldelser og omtaler i danske aviser og tidsskrifter. F.eks. skrev Danmarks måske mest markante fortaler for tesen om den moderne nation, historikeren Uffe Østergaard i sin anmeldelse i tidsskriftet Grænsen:

“vi andre må … takke for et sådant grundigt empirisk arbejde, som har bragt os meget længere i forståelsen af det nationale, herunder kilderne til “danskheden”, end 1980erne da nationalismeforskningen tog fart.”

Jyllands-Postens anmelder, historiker Gerhardt Eriksen gav bogen 4 stjerner og skrev:

“Nationalbevidstheden var en kendsgerning for middelalderens mennesker. (…) Det er en spændende tanke, og den er konsekvent fremstillet i denne læseværdige bog.”

I Kristelig Dagblad blev bogen tema for et længere essay om nationalisme og modernisme af historikeren Michael Böss, der bl.a. skrev:

“et vigtigt dansk korrektiv til den modernistiske forståelse af Danmarks og det danske folks historie.”

Endnu mere positiv var anmeldelsen af historiker, dr.phil. Jon A.P. Gissel i Replique:

“Bogens resultat vil ændre perspektivet på nationalbevidsthed i nutiden, hvis det ikke er noget, man kun har haft i en kortere periode, men så langt tilbage, som vi kan følge skriftlige kilder til Danmarks historie. I så fald er nationaliteten i langt højere grad noget givet, noget naturligt, end postmodernismen har været villig til at indrømme.”

I Weekendavisen roste Bo Bjørnvig også bogen i en klumme for dens opgør med modernismen:

“Historikeren Adam Wagner gør i sin nye bog Danskhed i middelalderen grundigt op med de ovennævnte forskere – Anderson, Hobsbawn og såmænd også Østergård – og deres teorier om at der ikke eksisterede nogen nationalfølelse før 1800-tallet.”

Endelig har Historielærerforeningens blad Noter (s.31) anbefalet den til undervisningsbrug i gymnasiet:

“Som en følgesvend til forståelse af en bestemt side af det middelalderlige liv er bogen af afgjort vigtighed og nytte. Samtidig kan den også være et bidrag til den samtidshistoriske undervisning med en nuancering af identitetsbegrebet eller begrebet om national bevidsthed med et indblik i, hvordan Saxo og hans samtidige tænker disse ting, hvilket kunne kaste lys over vor egen tid.”

Og dette er blot et udpluk af anmeldelserne og omtalerne. Du kan finde flere her. Hvis du er interesseret i dansk historie, middelalderen eller debatten om national bevidsthed, er Danskhed i Middelalderen bogen for dig, og vi håber, at du vil købe den.

Bestil her