Bøger

Munch & Lorenzen har som ambition løbende at udgive udvalgte bøger med særlig relevans for en engageret borgerlig offentlighed. Vores aktuelle fokusområder er værker til belysning af konservative positioner, bevægelser og aktørers historie i Danmark. Men vi vil også udgive debatbøger, kildeskrifter og andet.


i-tidens-strømI Tidens Strøm er den spændende bog om den århusianske studenterkonservatismes historie skrevet af ph.d. i historie Christian H. Skov og cand.jur. Kenneth Bøjler. Bogen følger foreningens historie fra dens stiftelse i 1934 frem gennem efterkrigstidens progressive socialkonservatisme mødet med 1980’ernes neoliberalisme og helt frem til idag. Bogen er på én gang en skildring af en foreningshistorie, en ideologis udvikling og et universitet i forandring. I tidens strøm er på 270 sider, i hardback og koster kun 250 kr. inkl. moms og levering.

Læs mere her.

 

 

 


Fortællingen om fredens europaKasper Støvrings bog Fortællingen om fredens Europa er 20. januar udkommet på Årsskriftet Critiques forlag Munch & Lorenzen og kan købes direkte fra forlaget for 125 kr (inkl. levering.)

Kasper Støvring tager fortællingen om fredens Europa under behandling og advarer mod de europæiske eliters ideologiske utopisme. Det er nationerne og ikke EU, der har sikret freden. Dermed undergraver det europæiske projekt i sin nuværende form frihed og stabilitet i Europa.

 Læs mere her