Adam Wagner: Danskhed i middelalderen

Wagner omslag udkast

15. juni udkom Adam Wagners Danskhed i middelalderen på forlagetet Munch & Lorenzens. Bogen er på over 324 sider, i hardback og koster 300 kr. Bogen kan købes i din velassorterede boghandel eller bestilles direkte gennem forlaget. Du kan bestille ved at skrive til bestilling@munch-lorenzen.dk eller gennem vores bestillingsmodul.

BESTIL HER

FORLAGETS BESKRIVELSE

Wagner omslag udkastI årevis har påstanden lydt, at nationen er en moderne opfindelse. Det er blevet hævdet, at det var 1800-tallets nationalromantiske intellektuelle, der opfandt idéen om et dansk folk, og at folk før den tid ikke engang havde en forestilling om, at de var danske. Denne modernistiske fortælling er i dag tungt tilstede i medierne og undervisningssystemet og har været brugt til at forsvare, at vi nu vej ind i en postnational tidsalder.

Fra flere sider har den modernistiske fortælling været kritiseret. Nu viser middelalderhistorikeren Adam Wagner, at der faktisk var en dansk national bevidsthed allerede i middelalderen. Middelaldermennesket kendte til sin nationalitet og han forstod sig som en del af et dansk folk. Han delte verden ind i afgrænsede nationer adskilt af sprog, kultur, afstemning og etnicitet, og han forstod den politiske magt, kongedømmet, som udtryk for det nationale. Bogen afslører forestillingen om den moderne nation som en myte og viser, at folkets rødder går dybt ned i historien.

Adam Wagners Danskhed i middelalderen er et grundigt historisk studie i nationale forestillinger i dansk middelalder. Bogen bygger på en indtrængende læsning af de centrale danske middelalderhistorikere Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum og Svend Aggesens Danmarkshistorie. Bogen er den første af sin art, der forsøger at trænge til bunds i den enkelte forfatters opfattelse af, hvad det nationale og hvad det danske er. Derved dannes et mere sikkert grundlag for diskussionen om danskhed og national identitet i middelalderen.

Adam Wagner (f. 1975) er mag.art. i historie på en magisterkonferens om nationsbegrebet hos Saxo. Han er desuden forfatter til bogen Tobak til tiden, og har været ansat ved bl.a. Nationalmuseet, Frihedsmuseet og Svendborg Museum.

Læs pressemeddelelsen her

Gratis læseprøve

Du kan nu få en smagsprøve på Danskhed i middelalderen. Vi har netop udgivet en gratis læseprøve, så du kan læse før du beslutter dig.

Omtale og anmeldelser

Vi samler løbende omtale og anmeldelser af bogen her

“Dansk i Tusind år”, anmeldelse af Gerhardt Eriksen i Jyllands-Posten 21/7, 4/6 stjerner.

“Nationalbevidstheden var en kendsgerning for middelalderens mennesker. (…) Det er en spændende tanke, og den er konsekvent fremstillet i denne læseværdige bog.”

Bogfeature: “Danskhed i middelalderen”, anmeldelse af Anders Ellegaard på historieonline.dk 28/7

“Adam Wagner gør op med den negative forståelse af ord som nation, fædreland og folk og med den udbredte fortolkning af Saxos og andres middelalderkrøniker som elitens propaganda. Ordene var folkets og krønikerne var folkets historie.”

“Modernister tager fejl i deres syn på nationen”, anmeldelse af Michael Bøss i Kristeligt Dagblad, 27/8

“(…) selv om mange læsere altid har taget det for givet, at kongekrøniken også er en historie om det danske folk, så bryder Wagner faktisk den herskende opfattelse blandt danskere historikere.”

“Hvor gammel er danskheden”, anmeldelse af Jon A.P. Gissel i Replique, 17/9

“Bogens resultat vil ændre perspektivet på nationalbevidsthed i nutiden, hvis det ikke er noget, man kun har haft i en kortere periode, men så langt tilbage, som vi kan følge skriftlige kilder til Danmarks historie. I så fald er nationaliteten i langt højere grad noget givet, noget naturligt, end postmodernismen har været villig til at indrømme.”

“Saxo for folket”, omtale af Mikael Jalving i Jyllands-posten 14/8

“Længe har sekundærlitteraturen fremstillet Saxo som udpræget aristokratisk af indstilling, men Adam Wagners fortolkning peger på, at Saxo opfattede verden som naturligt opdelt i folkeslag, og at hans Danmark var mere og andet end adelens og kongemagtens Danmark. Saxos nationalfølelse var ikke alene knyttet til fædrelandets øverste lag, men bredere til sprog og folk.”

“Kulturkamp”, omtale af Kasper Støvring på Berlingske.dk, 6/9

“Denne nationale identitet er i virkeligheden ældgammel, går i sin væsentlige kulturelle, historiske, etniske, territoriale, religiøse og sproglige form tilbage til middelalderen. Den er ikke en moderne konstruktion, skabt eller ”opfundet” af en elite, som mange historikere, ja, vel de fleste, har argumenteret for, med Uffe Østergaard i front (han er dog blevet klogere). Det har historikeren Adam Wagner påvist i en ny og grundig bog, ”Danskhed i middelalderen”, udgivet på forlaget Munch & Lorenzen.”

 

One thought on “Adam Wagner: Danskhed i middelalderen”

Comments are closed.