Jon A.P. Gissel: Konservatisme og kulturkamp

Forside til hjemmesideDen klassiske fortælling om dansk åndsliv omkring år 1900 er en fortælling om Georg Brandes som lysbringeren, der gjorde op med guldalderlitteratur og fejede romantikkens verden bort. Men det er sejrherrerne, der skriver historien. Glemt er det, at Brandes blev mødt af en stærk og velartikuleret konservativ modstand, som siden er blevet skrevet ud af historien.

Hvem var disse konservative modstandere, og hvordan argumenterede de? Fælles for dem var et forsvar for det åndelige aspekt af menneskelivet. De forsvarede kristendommen og nationen som grundlaget for samfundslivet, og forsvarede menneskets viljesfrihed mod determinismen. Men de konservative var også en uensartet skare, der manglede en lederskikkelse og hvis opgør pegede i flere retninger.

Jon Gissels Konservatisme og Kulturkamp er bogen om de konservative intellektuelle, der i slutningen af det 19. århundrede søgte at formulere et alternativ til det moderne gennembrud, åndsradikalismen og liberalismen. Det er den første samlede behandling af denne glemte konservative tradition, og den samler trådene i den konservative argumentation og kritik, der siden blev glemt, men aldrig besvaret.

Jon A.P. Gissel er dr.phil. i historie og har bl.a. udgivet den anmelderroste bog Den indtrængende Forstaaelse – Johannes Steenstrups historiesyn samt en række artikler om kulturkampen i slutningen af 1800-tallet.

Bogen er på 356 sider og udkommer 20. juni 2014. Prisen er 375 kr. inkl. moms og levering. Vi sender direkte til din adresse.

Gratis læseprøve

Bestilling

Du kan bestille her eller skrive til bestilling@munch-lorenzen.dk. Du kan også bestille bogen gennem din lokale boghandel.

Er du i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive til os på info@munch-lorenzen.dk

Omtale og anmeldelser

Vi samler løbende omtale og anmeldelser af bogen her.

“Fornuftens grænser”, anmeldelse af Kasper Støvring i Berlingske Tidende 20/6,5 stjerner.

“Det er de konservative stemmer, som oplysningen lod ligge i mørke og tavshed, som dr.phil. Jon A. P. Gissel rehabiliterer og giver mæle i sin nye og for en historisk betragtning dybt relevante bog, »Konservatisme og kulturkamp«.”

“Rehabilitering – ikke af Brandes”, anmeldelse i Weekendavisen af dr.phil. Thorkild Kjærgaard 4/7.

“Jon A.P. Gissels arbejde er baseret på et stort, dybt fascinerende og lidet udforsket tekstlandskab,som har ligget øde hen siden den kulturradikale magtovertagelse for over hundrede år siden, og hans bog kaster nyt lys over et vigtigt kapitel af Danmarks historie; man kan kun ønske, at den vil få mange læsere.”

“Tabernes historie”, anmeldelse i Kristeligt Dagblad, af ph.d. Lars Christensen 8/8.

Gissels er offensiv, selvbevidst konservativ, men også vemodig, for han fortæller en forfaldshistorie om, hvordan det moderne gennembrud fejede alt det væk, som han selv tror på

“Her er dine udfordringer, Søren Pape”, anmeldelse i Information af David Butz Pedersen 16/8.

der [er] noget befriende over Gissels engagerede udlægning af de centrale konservative argumenter. Ikke bare formår han at genopdage et glemt tekstunivers af kommentarer, avisartikler, bøger og tidsskrifter. Konservatisme og kulturkamp giver et imponerende historisk indblik i den konservative tankeverden på grænsen til det 20. århundrede. Bogen giver indtryk af en levende idékamp.

“Konservatisme og Kulturkamp”, anmeldelse i Folkets Avis af redaktør Lennart Kiil 12/8.

Alt i alt er Konservatisme og Kulturkamp en velskrevet og interessant bog for alle, der interesserer sig for de eviggyldige spørgsmål om individ, tradition, religion, videnskab og ideernes historie. Og i særdeleshed for dem der interesserer sig for debatten mellem konservative og ideologer i dag og tidligere.”

“Det glemte svar på radikalismens stormløb”, anmeldelse i Udfordringen 14/8.

…en højst nødvendig korrektion af et historisk set skammeligt og skadeligt forløb, hvor den kulturelle tradition omsider har fået en mere afbalanceret og retfærdigt eftermæle.

“De slagnes slang”, anmeldelse i Tidehverv af Johan Chr. Nord, september 2014

Anliggendet er enkelt: Gissel vil mane fortidens stridsmænd frem for den læsendes indre øje og lade deres åndelige statur træde frem på ny. Han vil løsrive dem fra de anonyme karikaturer, de er blevet fordrejede til i de sejrendes fortælling om Sankt Georgs kamp mod den sumpede reaktion.

Et opgør med 150 års historietolkning, anmeldelse i Noter, historielærerforeningens blad, december 2014.

Konservatisme og kulturkamp må bestemt anbefales enhver underviser, der beskæftiger sig med
litteraturhistorie fra det moderne gennembrud og frem, det sidste halvandet hundredårs historie,
kulturkampen i almindelighed, idéhistorie eller i kristendom og religion.

“Gensyn med det moderne gennembrud”, omtale af filosof, blogger Rune Selsing på JP.dk 7/7.

Må jeg opfordre læserne til at læse bogen og blive klogere”

En afslørende værdikanon“, omtale af sognepræst, blogger Sørine Godtfredsen på b.dk 25/7.

“…en ny bog af historiker Jon A.P. Gissel, som især landets politikere snarest bør læse”

“Konservatisme og kulturkamp”, omtale af blogger, historiker Morten Uhrskov på jp.dk 12/8.

Jon A. P. Gissel har skrevet en vigtig bog, hvor væsentlige kilder til reformation af et fastlåst billede af Gerog Brandes som genial og hans modstanderes som undermålere fremlægges. For det store arbejde – et meget stort antal kilder er blevet gennemgået – fortjener forfatteren tak.

“Kulturkampen har varet i 100 år”, omtale af journalist og historiker Bent Blüdnikow i Berlingske Tidende, 26/9

Jon A. P. Gissels bog »Konservatisme og kulturkamp« er en af årets vigtigste bøger. I bogen viser Jon Gissel, at vor opfattelse af kulturkampen fra slutningen af 1800-tallet, som vi har fået fortalt den, er forvrænget.

2 thoughts on “Jon A.P. Gissel: Konservatisme og kulturkamp”

Comments are closed.